Information

News

金沢市のホームページに当社社屋が先進木材事例として紹介されました。

2023.08.03

金沢市のホームページに当社社屋が先進木材事例として取り上げられました。

リンクにてぜひ掲載記事をご覧ください。

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/toshikeikakuka/gyomuannai/1/1/2/kinobunka/24527.html